• فراگیری گیتار در کنسرواتوار روسیه و تهران
  • گذراندن مسترکلاس های گیتار نزد استاد لیلی افشار و تاریخ و موسیقی نزد استاد دیبازر
  • حضور به همراه هنرجویان در جشنواره های دوره هفتم و هشتم ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ اﻟﻒ ( 15 ﺗﺎ 21 ﺳﺎﻝ) <در رشته گیتار کلاسیک و بزرگداشت همایون خرم و جشنواره شمسه
  • مدرس گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ