• مدرک لیسانس از هنرستان موسیقی
  • سابقه ده ساله تدریس
  • فعالیت به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده از سال 1389
  • مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ