• فراگیری ساز عود در محضر استاد رضا رضایی ، ارسلان کامکار و یوردال توکجان در استانبول.
  • عضویت در گروه های پژال، بی سنوور ، هرمان و مانجین
  • مقام اول گروه نوازی موسیقی ایرانی در جشنواره موسیقی صبا در زمستان 95
  • اجراهای متعدد در کنسرت ها و جشنواره های موسیقی و فرهنگی داخل و خارج کشور
  • مدرس عود در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ