• لیسانس موسیقی
  •  سولیست گروه کاواک
  •  نوازنده سازهای پیانو و گیتار
  •  مدرس برترین متدهای صداسازی دنیا، "singing success" و مربی خوانندگان (صدا سازی، سلفژ، فن بیان، تئوری موسیقی، ریتم شناسی و استایل) در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ