• لیسانس موسیقی
  • نوازنده و مدرس فلوت، هارمونیکا، پن فلوت، ملودیکا، اوکارینا و سه تار
  • کارشناس آموزش موسیقی به کودکان شامل بازی- موسیقی و ساز کودک
  • همکار کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
  • حضور در جشنواره های سرنا، آفرینش، هنر عاشورایی و موتیف و کسب مقام در چند جشنواره فیلم نوجوان
  • سابقه همکاری و اجرای برنامه با گروه های توسکا، گلچین، تئاتر سایه، دانشگاه تهران، کر ملل
  • سرپرست گروه های کودکان شاپرک، گل پونه ها، آفتاب، فرشته های زیبا، سازدهنی دمیز، سازدهنی بالابان، سازدهنی سماع
  • مدرس موسیقی کودکان و سازدهنی ، فلوت و ملودیکا در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ