• فارغ التحصیل نوازندگی پیانو از کنسرواتوار تهران  
  • کارشناس نوازندگی پیانو از دانشگاه فرهنگ و هنر
  • شرکت در مستر کلاس کنسرواتوار اسلواک
  • مدرس پیانو در دانشگاه کنسرواتوار تهران
  • مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ